Välkommen till Sonnes Property Partners

Sonnes Property Partners erbjuder tjänster inom såväl fastighetsutveckling och -förvaltning som byggservice och uthyrning av personal.

Vi är specialiserade på utveckling och förädling av äldre fastigheter och gårdar med målsättningen att optimera fastighetsvärdet med bibehållandet av såväl kultur som miljö och känsla. Vi har också kunnande och förståelse för såväl geoenergi som solenergi och på vilket sätt man bäst använder dessa natur resurser för att skapa en attraktiv kostandskalkyl.

Kontakta oss gärna för offertförfrågan via mail hp@sonnes.se.

Referenser/Uppdrag

Klika in i vårt portofolio där vi visar några projekt som vi hararbetat ed genom åren.

Visa portfolio